Integritetpolicy

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge
De uppgifter som lagras hos oss är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar all insamling av personuppgifter på samtycke.

Ändamålet med insamlingen
Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation. Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationenDu har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du vår personuppgiftsansvarige. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018, ger ett starkare integritetsskydd för dig som privatperson. Alla former av hälsohantering måste följa denna lag. I enlighet med GDPR behöver företagare inhämta ett uttryckligt samtycke från dig för att få hantera uppgifter omkring din hälsa. Vi har tystnadsplikt vilket innebär att vi hanterar dina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress) och eventuella journalanteckningar med fullständig sekretess. Journalanteckningar gör vi under och efter våra sessioner i de fall vi anser det nödvändigt. I dessa fall gör vi noteringar om det som sagts under sessionen, vad vi har gjort, reflektioner över resultatet av sessionen samt idéer inför eventuell uppföljningssession. I de fall vi gör journalanteckningar förvaras de inlåsta och endast vi har tillgång till dem. Vi sparar i regel journalanteckningar i två år efter klientens sista session, för att enkelt kunna påminna oss om vad som redan har sagts och vad vi har jobbat med om du som klient skulle vilja ha en uppföljande session. Efter två år destruerar vi journalanteckningarna och vi raderar då också klientens personuppgifter. Inkorg för e-post rensar vi regelbundet och e-post om klienters hälsa sparar vi i högst 2 månader. Du har möjlighet att begära att få se journalanteckningar om dig och/eller begära att vi destruerar dem.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud Malin Gruvhagen
malin@malingruvhagen.se
Trädgårdsgatan 12, Kalmar